MINI BALERINA IN JAZZ BALET

S sociološkega vidika bo druženje na plesnih uricah pomagalo pri socializaciji, saj bo verjetno spoznal nove prijatelje, naučil se bo sodelovanja v skupinah, skozi ples bo izrazil svoja čustva, se naučil pomagati prijateljem.

POGLEJ URNIK
Z vadbami začnemo v ponedeljek, 9.9.2019!

Skozi leto bomo izvajali nastope, da bodo otroci pridobivali na samozavesti.

S plesom bomo razvijali psihomotorične sposobnosti, bogatili sposobnost zaznavanja in dojemanja okolja,pojmov, odnosov, se čustveno bogatili, sproščali, intelektualno bistrili in samopotrjevali.